2009-03-12 00:13 #0 av: blondifire

En introduktion till Maine coon kattens hälsoprogram


I MCO rasstandard beskrivs rasen som en naturlig ras med ett älskvärt temperament som härstammar från arbetande bondkatter. Det är denna naturlighet som gör rasen så populär, internationellt sett räknas MCO som en av dom populäraste raserna.

I takt med att aveln ökar kommer också mindre önskvärda defekter in i rasen, det gäller alla raser generellt, ingen ras är helt fri från sjukdomar/defekter men vissa drabbar en del raser mer än andra.

För MCO har detta inneburit i huvudsak två genetiska åkommor: höftledsdysplasi(HD) och hjärtsjukdomen hypertropisk kardiomyopati(HCM).

Rasklubben Maine coon har startat ett hälsoprogram för att kunna kartlägga och på så sätt minska ner på spridning av dessa två åkommor. Detta får ibland folk att anta att MCO skulle vara en “sjukare” ras vilket det inte alls finns något belägg för,tvärtom skulle jag vilja säga då man är väl medveten som uppfödare.

Flera rasringar startar nu upp hälsoprogram inom “sin” ras, mycket tack vare rasringens jobb.

Läs gärna mer på dessa sidor


Maine coon katten

Pawpeds