2009-03-30 22:58 #0 av: blondifire

Del 2

Denna veckan har jag tittat på Agria. Som i första delen har jag fokuserat på dom mest heltäckande varianterna.

toabad

Plus veterinärvård

Förutom kostnader vid sjukdom och olycksfall ingår...

* tumörbehandling

* 1 kejsarsnitt

* tandvård,förutsatt att katten varit försäkrad i Agria sen 4 mån ålder.

* Op av katarakt

* plastikop av medicinska skäl

* resekostnader vid remiss till specialist upp till 3000kr.

* sjukgymnastik och simning vid vissa diagnoser. upp till 6000kr.

* receptbelagda läkemedel upp till 800kr/per period

* FIP

* kattpest

* avlivning

* kremering

 

Tilläggsförsäkringar


Agria avel honkatt:

* fertilitetsutredning (gäller hane oxå)

* veterinärvård för kattungar från 5-15 veckors ålder så länge dom bor hos uppfödaren.

* förlossningskomplikationer

* 1 extra kejsarsnitt

 

Agria liv:

* ersättning om katten dör pga sjukdom eller olycksfall. Gäller från 6 veckors ålder tills innan den fyllt 6 år.

* är katten inte registrerad men ID-märkt kan den livförsäkras för 1000kr.

 

Agria trygghet:

* Kan tecknas som tillägg eller separat. ersätter upp till 20.000kr/år.

* vid inackordering på kattpensionat lämnas ersättning med 80% för vistelse från dag 3.

* vid privat inackordering lämnas ersättning med 80% av dygnskostnaden från dag 3, maxbelopp: 80kr/dag.

* bitskador din katt orsakat på annan katt eller hund

* avbeställningskostnader om du blir tvungen att avboka resa pga katten skadas eller förolyckas.

 

Agria smittskydd:

* FIP: försäkringen ersätter kostnader för provtagning med max 3000kr/katt för att utreda om det finns en smittbärare i besättningen.

* Ringorm: om katterna drabbas av ringorm ersätter försäkringen 1500kr/katt för utredning och medicinering.

(särskilda krav måste dock uppfyllas)

 

Hos Agria kan man välja mellan 30.000 och 60.000 kr som högsta försäkringersättning i vetetinärvårdsförsäkringarna.

Man har en fast och en rörlig självrisk.Fasta är mellan 1.100-3.000 kr och den rörliga delen är 15% eller 25 %.

Självriskperioden är 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. När din katt varit skadefri i 2 år får du viss rabatt.

 

Läs mer på Agria.se