2009-04-07 00:46 #0 av: blondifire

Del 3

Nu har turen kommit till Sveland. Samma premisser som föregående artiklar, alltså det mest heltäckande..

barts cat

Det finns två alternativa självrisker med en fast och en rörlig del.Gäller alla försäkringar(katt)

* 1.100kr+ 25 % /beroende på livvärdet.

* 1.400kr+25 %/ beroende på livvärdet.

Enstaka katt/katter

Veterinärvård

* ersätter vet.vård upp till 20.000 eller 40.000(beroende på självrisk). gäller sjukdom eller skada dock ej medicin eller förebyggande vård.gäller så länge katten lever.

 

Livförsäkring

* Ersätter med det livvärde du valt, max marknadsvärdet. Gäller tills katten fyllt 10 år. Om man har livförsäkring så ingår veterinärdelen.

* 5 % på premien för varje skadefritt år.

 

Katteriförsäkring

Veterinärvård

* upp till 40.000kr. ersätter sjukdom,skada+ 2 kejsarsnitt

Livförsäkring

* ersätter motsvarande kattens värde tills den fyllt 12 år.

* behöver inga tillägg vid tecknande av Liv, delersättning ingår vid förlorad fortplantningsförmåga.

baby coon

Kattungar

* vilande kattungeförsäkring f rom 6 veckors ålder

*dolda felförsäkring tecknas för sålda kattungar.väljer nya ägaren att ha försäkring i sveland täcker det den dolda felförsäkringen annars täcker uppfödarens kostnader som inte tas av köparens försäkring.

 

Sveland har delat upp raskatter i 2 grupper som baseras på bla skade/sjukdomsfrekvens.

Har inte kunnat hitta nåt om sjukdom eller utredning i samband med sjukdom i besättning, som t ex FIP.

Läs mer på: Sveland hemsida

 

skrivet av: camilla winsnes/blondifire